ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

• kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží  shop@exesport.net ,   602 770 132
• zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
• náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník
• peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Vzhledem k tomu, že je florbalové vybavení po celou dobu své životnosti používáno na hranici 100% své únosnosti, může toto používání vést k opotřebení, které zkracuje životnost výrobku.
Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.


Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) mechanickým poškozením nebo opotřebením
e) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem . . .)

Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci telefonicky  602 770 132, e-mailem shop@exesport.net, či písemně
- při reklamaci předložte "daňový doklad" (jeho kopii) jako potvrzení o nákupu zboží
zboží zašlete jako balík (ne na dobírku) na adresu provozovny Jablonec nad Nisou:

EXE SPORT s.r.o.
Poštovní 25/9
466 01  Jablonec nad Nisou

o průběhu reklamace se můžete informovat emailem na  
shop@exesport.net
o ukončení a výsledku reklamace budete informováni telefonicky nebo emailem
- reklamaci můžete podat na všech našich prodejnách